Vajnorská 1307/19, 831 03 Bratislava
0905 387 137 info@umenieradosti.org

Združenie

MISIA
Umenie Radosti O.Z. (IČO: 53030362) misiou je zlepšiť fyzickú, psychologickú, ekonomickú, sociálnu, environmentálnu a duchovnú úroveň bytia prostredníctvom inovácie, podporovaním zmien a regenerácie, použitím rôznych autentických prístupov v poradenstve, terapii, tréningu a vo vzdelávaní.

ZÁMERY
Našou ambicióznou víziou je kompletná evolúcia ľudského bytia. Veríme, že spolu vieme vytvoriť príležitosť uspieť na všetkých úrovniach:


Fyzický Blahobyt
Fyzický blahobyt je založený na pravidelnej fyzickej aktivite, zdravom stravovaní a dostatku spánku. Vďaka tomu vyvažujeme všetky dimenzie svojho bytia.
Na zlepšenie zdravia máme k dispozícii viaceré zdroje. Naším cieľom je ponúknuť vám zdravý a prirodzený životný štýl.
Fyzické zdravie je prepojené s mentálnym a emocionálnym zdravím. Aktivity a každodenné voľby, ktoré robíte, ovplyvňujú to, ako sa cítite fyzicky, mentálne a emocionálne. Starostlivosť o vlastné telo je dôležitým prvým krokom smerom k mentálnemu a emocionálnemu zdraviu. Keď zlepšíme svoje fyzické zdravie, automaticky zažívame lepší mentálny a emocionálny stav. 
Jógové asány sú najucelenejšie a optimálne fyzické pohyby, ktoré rozvíjajú vašu silu, svaly, a okrem iného trénujú váš srdcovo-cievny systém. Naše jógové programy rôznymi spôsobmi podporujú fyzické zdravie.
Zdravá strava je tiež dôležitá pre vyvážený život. Jesť zdravo znamená získať dostatok z každej významnej živiny pre to, aby bunky vo vašom tele mohli správne vykonávať svoje funkcie. Bez výživného jedla sa metabolické procesy výrazne spomaľujú a znižuje sa vaše fyzické zdravie. Zdravá strava tiež pomáha predchádzať chorobám, napríklad ochoreniam srdca, cukrovke II. typu a rakovine. Ponúkame rôzne programy, ktoré vedú k celkovému zlepšeniu zdravotného stavu.

Psychologický Blahobyt
Naše združenie venuje značnú pozornosť tejto oblasti poskytovaním efektívnej psychologickej pomoci. Už dnes sme aktívni v riešení širokého spektra psychologických stavov, napríklad pri schizofrénii a psychóze, závislostiach od drog a alkoholu, demencii, strese a depresii, sebapoškodzovaní, ako aj javov u detí – autizmus apod. Naše pole pôsobnosti zahŕňa poradenstvo, rady v oblasti prírodnej liečby a rehabilitácie, rôznych terapií, vrátane arteterapie a zvyšovania vedomia. Našou prioritou je umožniť psychické zdravie pomocou kvalitných a spoľahlivých služieb, založených na prirodzených postupoch.
Živí nás tiež krásna vízia, predstavená charizmatickým bytím Sacchidanandaprem Acharya Swamin, o vybudovaní Kultúry Radosti v našej spoločnosti.
Túto kultúru môžeme dosiahnuť zvýšením svojho vedomia o živote. S týmto zámerom obetavo pracujeme, tvoríme a zlepšujeme naše služby.

Sociálny Blahobyt
Základnou ľudskou potrebou je milovať a byť milovaný. Ľudia potrebujú niekam patriť a byť prepojení ako sociálne bytosti. To však dnes strácame, lebo moderný spôsob života vedie k izolácii a osamelosti. Ale stále od seba závisíme a musíme byť vzájomne previazaní a schopní spoľahnúť sa jeden na druhého.
Keď sú tieto vrodené psychologické potreby uspokojené, zlepšuje sa naša osobná motivácia, mentálne zdravie a vzniká pocit blahobytu. Pomáha to tiež zastaviť násilie, ktoré vytvára humanitárne krízy a značnú škodu na veľkej časti populácie.
Naším cieľom je vytvoriť stav sociálneho blahobytu na celom svete. Vytvárame špecifický model, kde dôležitú úlohu v optimálnom stave spoločnosti má rozvíjanie domény emócií, inteligencie, morálky, empatie, slobody, rovnosti a schopnosti prispôsobiť sa. Ľudia môžu koexistovať v mieri, v sociálne stabilných komunitách s príležitosťami pre napredovanie a rozvíjanie vzťahov.
Náš concept sociálneho blahobytu zahŕňa: sociálnu rovnosť, dobré podmienky na bývanie, rozvoj a odolnosť komunity, sociálnu podporu, ľudské a občianske práva, sociálnu zodpovednosť, sociálnu spravodlivosť, udržateľnosť v kultúre, propagáciu a podporu rozmanitosti, rovné príležitosti, neustály rast a zlepšenie.
Chceme pomôcť jednotlivcom a skupinám konštruktívne sa zapojiť do hnutia za kvalitu života a využiť ho ako príležitosť na dosiahnutie zásadnej premeny v spoločnosti, s Iniciatívou Lásky A Mieru V Akcii.

Environmentálny Blahobyt
Na zlepšení stavu životného prostredia sa podieľajú mnohé organizácie. Naším príspevkom do tejto snahy je ľudí upovedomiť o ich prostredí, aby si osvojili každodenné činy, ktoré budú zlepšovať ich vzťah s prostredím.
Poskytujeme postupy, ktoré rešpektujú naše prostredie a minimalizujú škodlivé dopady. V súčasnosti pracujeme na programoch priateľských k životnému prostrediu v oblastiach:
1. šetrenie energie
2. recyklácia
3. identifikácia a porozumenie úlohy prírodných zdrojov
4. tvorba pracovného prostredia a bývanie v súlade s prírodou
5. dobrovoľníctvo v oblasti životného prostredia
Veríme v: Refuse, Reduce, Reuse and Recycle

Ekonomický Blahobyt
Ekonomický blahobyt pre nás znamená vyváženú ekonomickú silu v spoločnosti. Veríme, že v tomto materialistickom a konzumnom svete môže každý získať materiálne bohatstvo bez toho, aby sa musel uchýliť k falošnému, nečestnému, deštruktívnemu, nemorálnemu, či dokonca kriminálnemu konaniu.
Prajeme si, aby všetky ľudské bytosti mali zabezpečené svoje základné životné potreby a v poriadku svoje živobytie. Chceme poskytnúť ľuďom v prípade ekonomickej krízy to, čo potrebujú na prežitie – vrátane jedla, vody, príbytku, základných potrieb do domácnosti, a tiež vzdelania, ako sa posilniť po ekonomickej stránke.
Naším ambicióznym plánom do budúcna je zabezpečiť, aby každý mohol dosiahnuť sebestačnosť, zapojením sa do bezpečnej a primeranej práce s úplnou spokojnosťou a bez utrpenia ekonomického nedostatku.

Duchovný Blahobyt
Pre každého je dôležité objavovanie cesty k sebauvedomeniu a hľadanie významu ľudskej existencie, ktoré vedie k stavu vnútorného osvietenia.
Jeho Svätosť Sacchidanandaprem Acharya Swamin nás vedie svojou božskou prítomnosťou a dáva nám príležitosť objavovať rôzne dimenzie vnútorného a vonkajšieho života cez vedomé zážitkové metódy. Tu nájdete súvisiace programy a udalosti.

×